Generelle betingelser for studiekontrakter

Ved påmelding til nettstudiet ved Renholdsfaget på nett bekrefter du å ha lest og akseptert følgende vilkår for påmeldingen:

Faktura og bindende påmelding

  • Utdanningsavgiften på 9.900,- Faktura vil bli tilsendt med betalingsfrist på 14 dager for bedrifter og 7 dager for privatpersoner. Faktura tilsendt i post belastes med et gebyr på 49,-
  • Den fastsatte kursprisen betales ved forfall til Renholdsfaget på nett. Tilgangen gjelder i ett år fra tildelingsdato. Eksamensavgiften til privatistweb.no betales av den enkelte deltaker og dekkes ikke av kursavgiften. Dette gjelder også avgiften til praktiske fagprøven.
  • Kontrakter for påmelding til studier er bindende, og du er forpliktet til å dekke den totale kursavgiften for studiet. Vi følger Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven).

Om ansvar for eksamensoppmelding

  • Oppmelding til privatisteksamen gjøres på www.privatistweb.no. Fristene for oppmelding er som oftest i september eller i februar.
  • Fagkoden du oppgir er: RHO 3102 Renholdsfaget (privatist). PS: Følg nøye med oppmeldingsfristene og kurskode endring for ditt fylke hos privatistweb.no.

Forbehold

  • Renholdsfaget på nett har rett/mulighet til å gjøre endringer i utdanningen og tar forbehold om eventuelle trykk-/ skrivefeil i kursinformasjonen. Vi tar forbehold om endringer i læreplanen i renholdsfaget.

Annet

  • Fagorganiserte medlemmer av for eksempel Fagforbundet eller Delta kan søke om tilskudd for nettutdanning. Kontakt ditt forbund for å undersøke muligheten for tilskudd/støtte til nettutdanning.
  • Dersom du er over 25 år og ikke har fullført videregående skole eller har fagbrev, kan du etter søknad via www.vigo.no søke om rett til gratis utdanning. (Voksenretten etter Opplæringslova).
  • Innholdet og den digitale læreboken som følger med i nettkurset er til personlig bruk under gjennomføringen av kurset. Dette skal ikke distribueres eller deles med andre. Rettighetene til innholdet i kurset tilhører Renholdsfaget på nett og ©Solum Bokvennen (Yrkeslitteratur).